LEV ET GRUNDGLAD LIV

– en inspirerende aften i Reezet med fokus på, hvordan du højner din bevidsthed og aktiverer visdommen i dit personlige lederskab.
Hvordan kan det være, at vi, selvom vi ved bedre, alligevel kan have så svært ved at holde fast i gode vaner, vores overskud og større formål? Hvordan kan vi igen og igen komme til at nedprioritere os selv, føle vi bluffer, knokler og lige så stille miste grundglæden?

Denne aften vil Cecilie Gredal inspirere os til at bryde med idealfælderne, så vi i stedet leder os selv med højere bevidsthed og visdom.

“Jeg er vild med mennesker. Og jeg er dybt optaget af, hvad der skal til, for at mennesker transformerer sig og finder ind til kernen i, hvem de er. Og hvordan talent, værdier, mindset, potentiale og iboende udfordringer spiller sammen og gør os til dem, vi er. Både som leder og som menneske”, udtaler Cecilie.

Der vil være et kort inspirationsoplæg, hvorefter Cecilie for at gøre det nært og konkret, tager udgangspunkt i vores udfordringer og længsler, hvortil hun konkretiserer og giver perspektiver til, hvordan det er muligt at lede os selv klogere, så vi uden at gøre mere, men ved at gøre anderledes kan højne energien, bevidstheden og kærligheden i vores liv og opleve et gennembrud først indad – og derefter udad.
I sin virksomhed hjælper Cecilie mennesker med at aktivere deres talenter, skaberkraft og visdom og derigennem finder de klarhed til at skabe ekstraordinære resultater – uden at knokle.

TID OG STED

Onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00 – 21.30
Reezet, Toftebakken 9, 3460 Birkerød

PRIS

200 kr.
Billetindtægten går ubeskåret til børnehjemmet Newlands Orphanage, Tanzania.
Du kan læse mere om børnehjemmet på www.newlands.dk

UNDERVISER

Cecilie Gredal. Læs mere her: www.ceciliegredal.dk